Terug

 

Nieuws van het bestuur

 

Beste leden,

 

 

                                   COMMUNICATIE EN PR

 

Het bestuur is op dit moment voorbereidingen aan het treffen om een nieuwe website te gaan maken.

Dat dit een specialistische en tijdrovende klus is behoeft geen betoog. Om de huidige bestuursleden enigszins te ontzien zijn wij op zoek naar een persoon die het leuk zou vinden om een website mee te helpen ontwerpen, inrichten en te onderhouden. Ben jij degene die we zoeken en lijkt het je een leuke uitdaging neem dan contact op met of stuur een e-mail naar onze secretaris.

 

 

WAARNEMING PENNINGMEESTERSCHAP

 

Zoals u bij de samenstelling van het bestuur kunt zien hebben wij in de persoon van Jan Timmermans voorlopig een opvolger voor Miel Verstappen gevonden.

Het is de bedoeling dat Jan de functie van penningmeester voorlopig waarneemt totdat hij op de volgende jaarvergadering door het bestuur zal worden voorgedragen voor deze functie. De vergadering beslist uiteindelijk.

 

 

NIEUWE ARBITERS

 

Verder heeft het Arbiterskorps enkele afmeldingen gekregen waardoor het aantal arbiters geslonken is. Hierdoor zal het steeds moeilijker worden om bij Districtsfinales en Nat. voorronden voldoende arbiters in te kunnen zetten. Dit zal betekenen dat er een beroep gedaan moet worden op de organiserende vereniging op het aanvullen van de arbiters of dat er aan de deelnemers van een Districtsfinale of Nat. voorronden de verplichting opgelegd wordt om, indien ze niet moeten spelen, wedstrijden te arbitreren.

 

Daar dit niet bevorderlijk is voor het biljarten willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Dit is alléén maar mogelijk indien het arbiterskorps uitgebreid wordt. Leden die zelf PK’s spelen en andere leden die interesse en tijd hebben om het arbiterskorps te versterken, meldt jullie aan voor de cursus Clubarbiter bij de voorzitter/coördinator van het arbiterskorps Huub Zwambag of bij de secretaris van het arbiterskorps Marijke Cuijpers.     

 

                           PRIJSUITREIKINGEN

 

Tijdens het seizoen worden er behoorlijk wat kampioenschappen gespeeld. Aan deze kampioenschappen zijn prijsuitreikingen gekoppeld. Het huidige bestuur(5 personen) en 1 vrijwilliger nemen op dit moment deze prijsuitreikingen voor hun rekening. De druk op deze mensen wordt steeds hoger. Het bestuur is daarom op zoek naar medebiljarters of andere vrijwilligers die het leuk vinden om een prijsuitreiking te verzorgen. Als je hiertoe bereid bent dan staat hier ook een onkostenvergoeding tegenover. Lijkt je dit leuk om te doen neem dan contact op met onze secretaris.

 

Het districtsbestuur

 

Homepage