Terug

 

Tarievenlijst KNBB Venlo eo seizoen 2016-2017 (tot 1 juli 2017)

 

Categorie

Omschrijving

Tarief in euroís

Bijzonderheden

 

 

 

 

A.    Contributies ed

1.    Bondscontributie KNBB senioren

2.    Iedereen die lid is of wordt tussen 01 augustus en 1 mei.

3.    Indien men lid is van meerdere verenigingen betaald de vereniging met het laagste bondsnummer de contributie aan de KNBB en de andere verenigingen

betalen Ä 5,00

 

28,00

 

 

Voor degenen die deelnemen aan wedstrijden

 

4.    Bondscontributie KNBB junioren

18,00

Zie 2 en 3

 

5.    Basiscontributie KNBB

5,00

Voor niet-spelende leden

 

6.    Contributie district senioren (Iedereen die lid is of wordt tussen 4 juli en 01 mei)

13,00

 

Bedrag wordt op 04 juli gefactureerd obv ledenbestand per 1 augustus

 

7.    Extra heffing contributie senioren

5,00

Voor aanmeldingen na de teaminschrijving

 

8.    Contributie district junioren

7,80

Zie 6.

 

7.    Extra heffing contributie junioren

3,00

Zie 7.

 

Dubbele lidmaatschappen: iemand die lid is van meerdere verenigingen betaalt voor het lidmaatschap bij iedere vereniging de volle contributie. Dit geldt voor zowel senioren als junioren.

 

 

 

 

 

 

B.    Wedstrijdgebeuren

1.    Teamwijziging landscompetitie en bandstootcompetitie. (sen / jun)

7,50

Na publicatie progamma.

 

2.    Bijdrage PK senioren imperatief

11,00

Per spelsoort + klasse

(voorronde in district)

 

 

 

 

C.    Administratieve heffingen

a.       Het niet bezoeken van districtsvergaderingen (tenzij overmacht wordt geaccepteerd door district bestuur.)

40,00

 

 

b.     Het niet binnen de gestelde termijn (30 dagen) betalen van notaís aan district

16,00

 

 

 

 

Boetebesluit

Categorie

Omschrijving

Tarief in euroís

Bijzonderheden

C.    Administratieve heffingen

Bij het indelen van de heffingen genoemd onder a. t/ m. zijn wij uitgegaan van de navolgende categorieŽn;

1.     onsportief gedrag benadelen van district en / of tegenstander

2.     door grove nalatigheid benadelen van tegenstander

3.    door nalatigheid grote overlast bezorgen voor competitieleider

4.    door nalatigheid irritatie veroorzaken bij tegenstander en/of competitieleider

5.    door slordigheid overlast veroorzaken bij competitieleider

 

Het niet bezoeken van districtsvergaderingen (tenzij overmacht wordt geaccepteerd door districtsbestuur)

40,00

 

 

Het niet binnen de gestelde termijn (30 dagen) betalen van notaís aan district

16,00

 

 

Het frauderen met het wedstrijdformulier

150,00 

 

Onderstaande sancties zijn volgens het tuchtrecht van de KNBB

 

a.Door een vereniging intrekken van een ingeschreven team na gereed komen van het wedstrijdprogramma of het terugtrekken van een team gedurende de competitie

25,00

 

b.Het zonder toestemming van de competitieleider wijzigen van de samenstelling van een team

15,00

 

c.Het spelen van een wedstrijd op een andere datum zonder toestemming van de competitieleider

1e keer schriftelijke waarschuwing. Herhaling binnen 2 jaar 25,00.

 

d. Het onrechtmatig inzetten van een reservespeler binnen een team

15,00 en wedstrijdmaatregel

 

e. Het spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler

15,00 en wedstrijdmaatregel

 

f. Het spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatste opgestelde speler

15,00 en wedstrijdmaatregel

g. Het, in de laatste 5 wedstrijdronden, spelen van een dubbelpartij zonder vooraf toestemming van de competitieleider

15,00 en wedstrijdmaatregel

 

h. Het spelen van een partij met een foutief aantal caramboles

15,00 en wedstrijdmaatregel

 

i. Niet spelen van een wedstrijd hoewel het team wel aanwezig is

Bij 1e verzuim 50,00 en wedstrijdmaatregel

 

j. Niet uitspelen van een begonnen wedstrijd door een team

50,00 en wedstrijdmaatregel

 

k. Niet (uit)spelen van een begonnen partij door een speler

Bij 1e verzuim 25,00 en wedstrijd-maatregel. Herhaling binnen 2 jaar Art. 6 lid 2 reglement heffingen en maatregelen

 

l. Niet spelen van een partij door een aanwezige speler

Bij 1e verzuim 25,00 en wedstrijd-maatregel. Herhaling binnen 2 jaar Art. 6 lid 2 reglement heffingen en maatregelen

 

m. Niet opkomen van een team (vergeten)

25,00 en wedstrijdmaatregel

 

n.    Het niet verschijnen met een volledig team

15,00 en wedstrijdmaatregel

Wedstrijdmaatregel: Waar in dit boetebesluit wordt verwezen naar een "wedstrijdmaatregel" wordt een reglementaire correctie van de uitslag en eventueel de stand bedoeld.

 

Homepage