Terug

 

Samenstelling Districtsbestuur

  

Post

Alle post, per brief en/of E-mail dient gezonden te worden naar het secretariaat van het district.

Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden gemaild worden.

 

Voorzitter

 

 

Vacant

Secretaris en

Ledenadministratie

 

 

 

Mw. Marijke Cuijpers
Houtlagerstraat 16, 5953 RE Reuver

Tel. 06-11281034

E-Mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl 

Penningmeester

 

 

 

 Dhr. Jan Timmermans

Kapellerweg 3, 5953 BZ  Reuver

Tel.: 06-43117037

E-Mail: jghftimmermans@home.nl

 

 

Wedstrijdleider

Persoonlijke kampioenschappen

 

 

 

Dhr. Edmond van de Venne

Wester Thienweg 5,5807 BG Oostrum

Tel: 06-33148780 b.g.g. 0478-587872

E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl

Wedstrijdleider

Landscompetitie

Dhr. John Muijsers

De Kurver 23, 5971 LD Grubbenvorst

Tel: 077-3663152

Mobiel 06-43655373

E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl

Jeugdconsul 

 

Dhr. Chris Verhaegh

Lage Lei 52

5944 CM Arcen

Tel. 077-4732850

Mobiel 06-10772908

E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl

 

 PR en algemeen assistent

 

 

 

 

 

 

Overige ondersteuning / ereleden

 

 

Vacant

Arbiterscoördinator

 

 

 

 

Dhr. René Peters

Kaldenkerkerweg 133, 5915 AB Venlo.

Mobiel 06-25066530

E-mail: renepeters1970@home.nl

Werkgroep prijsuitreikingen PK

 

 

Dhr. Paul Beckers

Ere voorzitter

Dhr. Ad Bosman, Venlo

 

 

 

Ere leden

 

Dhr. Jeu Dewinden

Leden van verdienste

 

Dhr. Achille Thissen

Dhr. Huub Zwambag

 

District

Betaling aan het district

 

 

 

 

 

 

Bankrekening: Regiobank IBAN NL70 RBRB 0850 1056 09

 

Alle rekeningen         

tav. KNBB District Venlo en omstreken,

tnv Dhr. J. Timmermans