logo-knbbcarambole.png

Homepage

 

Reglement Bandstoten teams

 

Dit reglement is door de Limburgse districten samengesteld i.v.m. de competitie Bandstoten die onderling in de Limburgse districten gespeeld wordt. Wij biljarten onder de vlag van de KNBB en dus ook aan de hand van het competitiereglement van de vereniging Carambole. Wel zijn er door de districten onderling enkele afwijkende bepalingen afgesproken.

 

Art. 1 Nieuwe spelers

Om het aanvangsmoyenne te bepalen dienen nieuwe spelers vier testpartijen te spelen van 30 beurten elk. Het algemeen moyenne dat hieruit voortkomt is het aanvangsmoyenne voor de bandstootcompetitie.

 

Art. 2 Omrekentabel

De zogenaamde omrekentabel is komen te vervallen, maar mag door de districten eventueel wel gehanteerd worden indien er gn testpartijen voor nieuwe spelers ingeleverd worden.

 

Art. 3 Herzieningen Nieuwe spelers

Nieuwe spelers worden na 4 wedstrijden herzien en hierbij is de 20 % regeling van toepassing. Indien N-spelers na 4 wedstrijden 20% of hoger dan de bovengrens van hun interval spelen worden de behaalde punten van de partijen die ze boven deze 20% grens gespeeld hebben in mindering gebracht.

 

Art. 4 Herzieningen

Tijdens de bandstootcompetitie worden spelers niet herzien. Na afloop van de reguliere competitie worden de spelers herzien volgens de nieuwe regels van de KNBB.

Dit gebeurt vr het spelen van beslissings- en finalewedstrijden dus de spelers spelen deze beslissings- en finalewedstrijden in het district met het aangepaste moyenne en dit moyenne geldt ook voor de wedstrijden in de Limburgse finale, dus worden voor de Limburgse finale niet meer aangepast. Het eindmoyenne van de reguliere competitie (zonder beslissings- en finalewedstrijden in hun district en Limburgse finale) geldt wel als aanvangsmoyenne voor het nieuwe seizoen.

 

De Moyennetabel wordt aangepast, de maximum moyennegrens wordt 9.00 en hoger en daaraan gekoppeld het aantal te maken caramboles van 200.

 

Art. 5 Dubbelpartijen

In de Bandstootcompetitie is het spelen van dubbelpartijen door de laagste speler toegestaan. Er mogen maximaal 4 dubbelpartijen gespeeld worden. Voor het spelen van een dubbelpartij dient de laagste speler het aantal caramboles te maken die horen bij die eerstvolgende bovenliggende interval.

 

Art. 6 Limburgse finale

Voor de Limburgse finale worden door ieder district 2 teams afgevaardigd en de finale wordt, op toerbeurt aan de hand van een roulatieschema, verspeeld in een van de drie Limburgse districten

De finale bandstoten teams staat in principe gepland in het 2e volle weekend van juli, maar kan op de Limburgse vergadering in augustus voorafgaand aan het betreffende seizoen eventueel aangepast worden.

 

 

 

Aangepast 5 september 2016